Duurzaamheid

Een gezonde leefomgeving is erg belangrijk. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. De huidige generatie kinderen maar ook de generaties daarna moeten een gezonde nalatenschap krijgen en geen belaste erfenis. Daarom is duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid.

Het milieubeleid van Kumij luidt als volgt:

Kumij besteedt voortdurend aandacht aan het mileuvriendelijker maken van producten en het reduceren van milieubelasting. Het accent ligt op energiebesparing en afvalreductie.
Daarnaast zoeken we voortdutend naar minder milieubelastende grond- en hulpstoffen.  Voorwaarde hierbij is dat dit geen nadelige invloed heeft op de kwaliteit van het eindproduct. Het spreekt voor zich dat het toepassen van vervangende grond- en hulpstoffen bedrijfseconomisch verantwoord moet zijn. 

Milieu certificering

Sinds 1994 zijn we NEN-ISO 14001 gecertificeerd. Daarnaast nemen wij via onze brancheorganisaties deel aan MRPI (milieu relevante productinformatie) afspraken. Dat biedt onze opdrachtgevers de mogelijkheid om een milieubewuste keuze te maken als het om kunststof kozijnen gaat.

Recycling

Recycling

Alle kunststof kozijnen, glas en onderdelen worden volledig gerecycled. Restlengtes, zaagstukken, oude kozijnen (end of life) en spaanders worden gerecycled en verwerkt tot granulaat dat weer terugkomt in profielen. Naast nieuw kunststof worden alleen hoogwaardige recyclebare materialen gebruikt zonder toe te geven op de productkwaliteit. Profine, onze leverancier van kunststof profielen, ondersteunt dit middels haar Greenline visie.

Profiel met gerecycled kunststof (grijze binnenzijde)
Profiel met gerecycled kunststof (grijze binnenzijde)