Lean en BIM

Lean en BIM

Kumij is lid van PKBN. In dit platform wordt met name door marktpartijen en opdrachtgevers gekeken naar ketenintegratie. Doordat alle marktpartijen (corporaties, aannemers, schilders en leveranciers) aanwezig zijn worden succesverhalen en knelpunten breed in het platform besproken waardoor ketenintegratie verder doorontwikkeld wordt. Deelname aan het PKBN platform heeft Kumij geholpen haar processen optimaal af te stemmen op behoeften van alle partners in de keten. Basis van ketenintegratie is: VERTROUWEN.

Lean

LEAN is voornamelijk gericht op het voorkomen van verspilling (geld, grondstoffen, tijd). Kumij heeft met een aantal partijen (corporaties, aannemers) raamwerkovereenkomsten. Voordelen van de raamwerkovereenkomsten zijn:

- Vaste afspraken over prijsstelling
- Vaste afspraken over planning
- Vaste afspraken over techniek

Vanuit het LEAN-principe worden door deze raamwerkovereenkomsten een groot aantal verspillingen voorkomen. Daarnaast wordt er altijd met vaste contactpersonen gewerkt wat de kans op fouten nihil maakt.

Kumij draagt graag bij aan zogenaamde LEAN-sessies. Het sluit naadloos aan op onze focus van voortdurende procesoptimalisatie. We denken met de opdrachtgever en de andere betrokken partijen mee, om de werkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen. Dit voorkomt onnodige (faal)kosten.

BIM

BIM betekent Bouw Informatie Model. Van architect tot toeleverancier maken we gebruik van één gezamenlijk 3D-model van het bouwwerk. De architect begint met een eenvoudige basis, waarna alle partijen hun beschikbare informatie eraan toe kunnen voegen en de voor hun benodigde informatie voor hun werkzaamheden er weer uit kunnen halen. Voordeel is dat knelpunten al voor het begin van de bouw, worden opgespoord en opgelost, waardoor (faal)kosten verminderen.

Kumij kan zowel op LOD300 als LOD400 haar producten integreren in het door de opdrachtgever aangeleverde 3D-model. 

Wilt u meer weten over wat BIM precies inhoudt, bekijk dan deze video:

 

openBIM - The sky is the limit

openBIM - The sky is the limit